Reizen en ecologische voetafdruk: inzicht in de reis emissies van onze HomeExchange-gemeenschap

We zijn ons ervan bewust dat toerisme een impact heeft op de planeet; het is verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen*. Maar bij HomeExchange, weigeren we toe te kijken en hier niets aan te doen. We zijn er sinds enkele jaren van overtuigd dat het als toeristische onderneming onze verantwoordelijkheid is om actie te ondernemen om dit cijfer te verlagen, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om te reizen en te ontsnappen aan de dagelijkse sleur.

Hoe dat mogelijk is? Grotendeels dankzij jullie!

We lanceerden een impactstudie om de reisgewoonten van onze gemeenschap beter te begrijpen

Sinds 2020 berekenen we de ecologische voetafdruk van het bedrijf om op dat vlak actie te ondernemen, maar we wilden een stap verder gaan door ook naar de voetafdruk van onze leden te kijken. Daarom besloten we een studie uit te voeren om een beter inzicht te krijgen in de totale CO2-impact van de HomeExchange-gemeenschap.

Hoe voerden we deze studie uit?

NL

We deden dat met jullie hulp! Sinds juni 2022 hebben we jullie na elke huizenruil een korte vragenlijst gestuurd over jullie gebruikte vervoersmiddelen en eind 2022 hebben meer dan 10.000 van jullie een vragenlijst beantwoord over jullie reisgewoonten op het gebied van uitwisselingen, die de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot vormen tijdens het reizen.

Samen met OuiAct, een adviesbureau gespecialiseerd in klimaatstrategie, analyseerden we de resultaten van deze vragenlijsten met behulp van ADEME-gegevens om aan de ene kant de belangrijkste aandachtspunten te identificeren voor het verminderen van de ecologische voetafdruk van ons allemaal als HomeExchange-reizigers en aan de andere kant het concrete actieplan van het bedrijf om dit te kunnen bereiken.

Lees het rapport

De resultaten van de impactstudie

We hebben de belangrijkste bevindingen van deze studie samengevat in vijf hoofdcategorieën:

  • Transport: de voornaamste vervoersmiddelen van de HomeExchange-gemeenschap zijn het vliegtuig (45%) en de auto (44%): transport (middelen en afstand) is dus de belangrijkste manier om de CO2-impact van de gemeenschap te verminderen.
  • Accommodatie: kiezen voor een huizenruil is 49% minder milieubelastend dan een verblijf in een hotel of clubvakantie.
  • Activiteiten: toeristische activiteiten zijn de tweede belangrijkste factor om de uitstoot tijdens een reis te verminderen en kunnen tot 62% van de totale voetafdruk vertegenwoordigen.
  • Voeding: Eetgewoonten en -afval hebben een relatief klein effect op de totale ecologische voetafdruk, maar kunnen aanzienlijk bijdragen tot de individuele ecologische voetafdruk van een reiziger die kiest voor een milieuvriendelijke vervoerswijze zoals de trein.
  • Afval: HomeExchangers zijn bijzonder gevoelig voor afvalbeheer, dat, hoewel relatief gering in de ecologische voetafdruk, een belangrijke kwestie blijft voor de biodiversiteit!
Lees het volledige rapport

Wat is het volgende? Een gezamenlijke aanpak voor de toekomst van het toerisme

Heb je nog ideeën of voorstellen? Deel ze met ons zodat we ze kunnen delen met de hele gemeenschap!

Ik wil mijn ideeën delen

Ons engagement als bedrijf

Huizenruil is een milieuvriendelijke manier om ergens te verblijven op vakantie in vergelijking met andere accommodatieoplossingen, maar het is niet de enige manier om duurzaam te reizen!

Om duurzaam reizen aantrekkelijk te maken en de ecologische voetafdruk van zowel ons bedrijf als onze gemeenschap aan te pakken, zetten we ons in om:

  • Meer en meer lokale of per trein bereikbare bestemmingen naar voren te brengen en de oneindige mogelijkheden te tonen om er even tussenuit te gaan zonder naar de andere kant van de wereld te gaan.
  • Onze leden aan te moedigen om milieuvriendelijke activiteiten in hun buurt onder de aandacht te brengen en de meest CO2-uitstotende activiteiten uit hun aanbevelingen te bannen.
  • Bevorderen van milieuvriendelijke eetgewoonten: lokale en seizoensgebonden producten.

Dit onderzoek is nog maar het begin! Als meer en meer actoren in de toeristische sector soortgelijke initiatieven nemen, zullen er meer gegevens beschikbaar zijn om onze analyse te voltooien en de beste manieren te bepalen om onze collectieve ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wil je samen met ons het toerisme hervormen en onze manier van reizen opnieuw uitvinden? Verbind je ertoe een verantwoordelijke reiziger te worden door ons charter te ondertekenen!

Ga naar het charter

* Studie van 160 landen die in 2018 werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change