HomeExchange publiceert de resultaten van haar ecologische voetafdruk en implementeert een verantwoorde aanpak samen met haar medewerkers.

Maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid is een integraal onderdeel van de HomeExchange-filosofie. Wij geloven in eenmeer verantwoorde, tragere en menselijkere vorm van toerisme, maar we zijn ons ervan bewust dat we altijd een impact hebben. Sinds 2019 berekenen we onze ecologische voetafdruk om precies te weten welke items de grootste impact hebben, om doelstellingen te kunnen bepalen voor het verminderen van onze uitstoot en om daarnaar te handelen.

Een leerrijke ecologische voetafdruk die we openbaar maken

Bilan-carbone-certificat

In ons verlangen om verder te gaan in het proces van berekening van onze ecologische voetafdruk dat we 3 jaar geleden zijn begonnen, hebben we ervoor gekozen om dit jaar de Carbo-tool te gebruiken. Carbo heeft ons een nieuwe, grondiger, vollediger en preciezere berekeningsmethode aangereikt, alsook een duidelijke analyse die ons in staat heeft gesteld de bron van onze CO2-uitstoot goed te begrijpen. We hebben kunnen vaststellen welke zaken de meeste uitstoot veroorzaken, wat de redenen daarvoor zijn, welke zaken voor verbetering vatbaar zijn en op welke punten het bedrijf al op de goede weg is.

Onze resultaten voor het jaar 2020

Na een fase waarin informatie werd verzameld van het hele bedrijf en van elke werknemer, hebben we een gedetailleerde berekening en een volledige lijst van onze emissies ontvangen.

Voor het jaar 2020 heeft HomeExchange 909 ton CO2 uitgestoten. Om je een idee te geven: om deze 909 ton CO2 te compenseren en bij te dragen tot koolstofneutraliteit, zouden we ongeveer 41.500 bomen moeten planten.

Van deze 909 ton CO2 zijn er:

  • 151 ton voor digitaal gebruik (servers om de website en data te hosten, netwerk, toestelverbruik, enz.) of het equivalent van 1.551.550 uur streamen op Netflix.
  • 713 ton voor bedrijfsactiviteiten (verzonden e-mails, op sociale media geplaatste media, videoconferentie-uren enz.), of het equivalent van 488 484 verzonden e-mails per dag, het hele jaar door. Dat lijkt veel, niet? En toch is het 73% minder dan een bedrijf van dezelfde grootte in dezelfde sector.
  • 19 ton voor inkoop en support (kantoorbenodigdheden, accountants, enz.) of het equivalent van de productie van 227 Iphone 13 pro's.
  • 25 ton voor kantoren (maaltijden, energieverbruik, water en afval enz.), of het equivalent van 252 productieminuten van een eenheid van een kerncentrale.
  • 0,6 ton voor verplaatsingen (openbaar vervoer, vliegtuig, trein), dat is het equivalent van een heen-en-terugreis van Parijs naar New York in economy.

Deze resultaten zullen gepubliceerd worden op de website van ADEME, het Franse agentschap voor milieu en energie. Door de gegevens met ADEME te delen, kunnen we bijdragen aan hun werk om de impact van bedrijven te analyseren, iets wat nog steeds te weinig bedrijven doen.

De beperkingen van het onderzoek naar onze ecologische voetafdruk

De berekening van de balans heeft verschillende beperkingen die moeten worden vermeld. In de eerste plaats is deze beoordeling gebaseerd op het jaar 2020, dat geen referentiejaar is wat onze bedrijfswerking betreft, aangezien het het jaar van Covid-19 is. Ten tweede gaat het om een nauwkeurige berekening van de impact van de scope 1- en scope 2-activiteiten van het bedrijf. Deze berekening omvat geen scope 3-emissies, de indirecte emissies die verband houden met bijvoorbeeld de reizen van onze HomeExchange-leden. We denken na over een manier waarop wij de scope 3-emissies kunnen berekenen, maar dit is veel moeilijker aangezien we hiervoor gegevens moeten verzamelen die we momenteel niet hebben: de verplaatsingen van onze leden tijdens hun reizen.

Actie ondernemen door al onze teams te betrekken

Onze prioriteit is onze impact verminderen. Carbo heeft ons ook op dit gebied geholpen door geschikte maatregelen voor te stellen. We moeten voorrang geven aan de vermindering van onze uitstoot, met name in de categorieën bedrijfsactiviteiten en digitaal gebruik. Ook ons marketing- en communicatiebeleid moet worden geoptimaliseerd, aangezien dit twee gebieden zijn die veel uitstoot veroorzaken, met name in termen van verzonden e-mails of publicaties van diverse media op onze sociale media.

We zijn van mening dat het implementeren van reductiemaatregelen in ons bedrijf meer zin heeft als elke werknemer erbij betrokken wordt en als de beslissingen door de betrokkenen zelf worden genomen. We zijn momenteel bezig met het opzetten van een gezamenlijk actieplan waarin alle diensten een rol spelen. Developers op het gebied van data, marketing en communicatie op het gebied van het aantal e-mails, HR op het gebied van bewustwording en vervoer. Het is onze bedoeling dit actieplan, samen met de reductiedoelstellingen voor de komende jaren, tegen januari 2022 klaar te hebben.

Samen met het plan om de voetafdruk van onze onderneming te verkleinen, willen we ook een vereniging steunen om bij te dragen tot koolstofneutraliteit, maar vooral om de werknemers bij een goed doel te betrekken en onze stakeholders bewust te maken.

Charles-Edouard Girard, Voorzitter van HomeExchange

"Al te vaak wordt koolstofcompensatie gezien als de oplossing voor bedrijven. We willen niet gewoon onze naam zuiveren, maar vooruitgang boeken. Samen met ons plan om onze uitstoot te verminderen, willen wij ons ertoe verbinden een project van een NGO te steunen. Meer dan gewoon een hulpmiddel, willen we er een gemeenschappelijke verbintenis van onze teams van maken dat onze gemeenschap voedt en bewust maakt".

We onderzoeken dus momenteel verschillende mogelijkheden en zullen later verslag uitbrengen over deze volgende stap.

Laten we onze ideeën delen:

En omdat we geloven in samen vooruitgaan (en we een geweldige betrokken gemeenschap hebben!), voel je vrij om je ideeën te delen op onze Facebook-groep @let's live and travel responsibly.

Toon meer !