HomeExchange is een gemeenschap gericht op het verlenen van gastvrijheid en een warm welkom aan gasten uit de hele wereld. We werken aan de toekomst van het reizen door huizenruil te promoten als een authentieke, menselijke manier van reizen.

HomeExchange draait bovenal om mensen. Mensen die geloven dat HomeExchange de beste manier is om te reizen, de wereld te zien en haar wonderen te ontdekken. Mensen die andere reizigers en andere perspectieven willen leren kennen. Mensen die onophoudelijk nieuwe leden verwelkomen en openstaan voor nieuwe culturen en nieuwe manieren om de wereld te zien.

Discriminatie hoort niet thuis op ons platform. HomeExchange zet zich in voor het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen onze gemeenschap, die gebaseerd is op vertrouwen en respect.

Als bedrijf blijven we ons inzetten om reizen voor iedereen toegankelijk te maken, en om van ons platform een veilige, gastvrije plek te maken voor iedereen. Daarom staan wij geen onwettige discriminatie of haatdragende taal onder de leden toe.

De HomeExchange-gemeenschap heeft gastgezinnen en gasten in 187 landen, met een breed scala aan religies, talen, overtuigingen, culturen, waarden en normen. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leden zich thuis voelen in de HomeExchange-gemeenschap. Door lid te worden van HomeExchange stemmen onze leden ermee in gasten van alle achtergronden te verwelkomen, ongeacht ras, huidskleur, etniciteit, religie, nationale afkomst, taal, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat of handicap. Onze leden stemmen ermee in om al het mogelijke te doen om iedereen op ons platform welkom te heten, tegemoet te komen aan de wensen van iedereen en niemand uit te sluiten.

HomeExchange behoudt zich het recht voor het lidmaatschap op te schorten of te beëindigen van ieder lid dat discriminerend gedrag vertoont dat niet in overeenstemming is met de kernwaarden van HomeExchange en/of illegaal is.

Sommige rechtsgebieden kunnen aanvullende wettelijke voorschriften hebben die de bescherming van burgerrechten uitbreiden of beperken. Naleving van het antidiscriminatiebeleid van HomeExchange is verplicht en we vragen onze leden contact op te nemen met ons team voor Ledenondersteuning bij vragen of problemen.