Regelgeving voor toeristische verhuur op korte termijn tussen particulieren: wat zijn de gevolgen voor HomeExchange?

 

De afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten in Europa nieuwe regels ingevoerd voor kortetermijnverhuur tussen particulieren.

Na maanden van juridische onzekerheid over huizenruil in steden als Amsterdam en Edinburgh, is uiteindelijk besloten dat bepaalde regels en beperkingen ook voor ons model gelden. Sommige overheidsinstanties gaan ervan uit dat HomeExchange vergelijkbaar is met kortetermijnverhuur, omdat leden, weliswaar niet financieel, maar "in natura" profiteren (door te verblijven in het huis van hun gasten of andere leden van de community).

Door middel van deze regelgeving, ingezet om de stroom van toeristen die gebruik maken van kortetermijnverhuur tussen particulieren te reguleren, proberen de autoriteiten:

  • het massatoerisme te bestrijden. Dat veroorzaakt niet alleen overlast voor de omwonenden, maar leidt ook tot een verlies aan beschikbare huurwoningen op lange termijn voor de eigen inwoners en het beïnvloedt de vastgoedprijzen.
  • de naleving van bepaalde veiligheidsnormen voor woningen te verbeteren om het risico op ongevallen zoals brand te verminderen.

De maatregelen verschillen van stad tot stad, maar omvatten over het algemeen het verplichten van een vergunning of licentie en een beperking van het aantal gasten en/of het aantal toegestane overnachtingen per jaar. Voor bepaalde soorten accommodatie, zoals tweede verblijven en sociale woningen, kan het ook verboden zijn om ze op korte termijn te verhuren of uit te wisselen.

 

Hoe staat HomeExchange tegenover deze kwestie?

 

Omdat reizen niet ten koste zou mogen gaan van lokale gemeenschappen en omdat we er bij HomeExchange trots op zijn - en het zelfs tot onze plicht maken - om langzaam, authentiek en verantwoord toerisme te promoten, begrijpen en ondersteunen we de inspanningen van regeringen om de overlast die gepaard gaat met massatoerisme te bestrijden en veiligheidsnormen te handhaven.

Goede accommodatie is een essentiële behoefte. Omdat delen het meest verantwoorde gebruik van middelen is, verschilt HomeExchange van traditionele platforms voor kortetermijnverhuur. Daarom geloven we dat we niet op dezelfde manier mogen worden bekeken en behandeld.

73% van de advertenties op HomeExchange* zijn voor hoofdverblijfplaatsen. Dat betekent dat ons model het woningaanbod voor de lokale bevolking in stand houdt, omdat het niet leidt tot een onevenwichtige verdeling of stijging van de aankoopprijzen. Bovendien is er geen sprake van een streven naar financiële winst bij leden van de gemeenschap, aangezien er geen geld wordt uitgewisseld. Sterker nog, 68% van de HomeExchange-leden ontmoeten of bellen hun gast/gastheer/-vrouw** (dat is bijna drie keer meer dan wanneer ze gebruik maken van kortetermijnverhuur van particulieren), en 85% zegt dat de band die ontstaat met hun gast/gastheer/-vrouw essentieel is**. 

En tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, zorgt ons model er ook voor dat zoveel mogelijk mensen (met name de middenklasse en de lagere klassen) zich een vakantie kunnen veroorloven, zeker in deze tijden van inflatie, veel mensen heeft gedwongen om het budget voor reizen in 2023 te verlagen of helemaal te schrappen.

"Dankzij HomeExchange hebben we bestemmingen kunnen ontdekken die we ons anders nooit hadden kunnen veroorloven."

Jennifer, lid van HomeExchange. 

 

Onze acties om het huizenruilmodel te verdedigen en de stem van de HomeExchange-gemeenschap te laten horen

 

In steden waar dergelijke wetgeving van kracht is geworden, doen we ons best om informatie door te geven aan de betrokken leden en hen te vragen de lokale wetten na te leven. 

Tegelijkertijd zijn we ook in gesprek met de betrokken gemeenten om ons model bekend te maken en aan te tonen dat het fundamenteel verschilt van toeristische verhuur. We willen een partner zijn in de strijd tegen massatoerisme en de overlast die het veroorzaakt, en we willen samenwerken aan de beste oplossingen om de stromen toeristen en hun impact te reguleren, terwijl we rekening houden met de voordelen van huizenruil voor lokale gemeenschappen en economieën. 

We zijn overtuigd van deze voordelen en zijn vastbesloten om de HomeExchange-gemeenschap te laten groeien en onze leden steeds meer uitwisselingsmogelijkheden te bieden. We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om te genieten van deze essentiële momenten om even te ontspannen, te verbinden en nieuwe energie op te doen. 

Daarom zullen we zo lang als nodig is onze inspanningen voortzetten met de relevante autoriteiten, maar ook met bewindvoerders en de media, om proactief het concept van HomeExchange, de voordelen, de bijzonderheden en de grote verschillen met toeristische verhuur op korte termijn aan te tonen.

In sommige steden, zoals Amsterdam, hebben leden van HomeExchange zelf geprobeerd de lokale autoriteiten bewust te maken van de verschillen tussen huur en HomeExchange door middel van verschillende acties (petities, vragen stellen aan politici, etc.). Deze acties hebben geholpen om de toepassing van de wet te vertragen, en sommige maatregelen zouden door de gemeente Amsterdam zelfs kunnen worden heroverwogen. We willen onze leden dan ook bedanken voor deze initiatieven, die onze eigen initiatieven ondersteunen en versterken.

Ga naar HomeExchange

*Interne gegevens HomeExchange 2022

**Sociaal-economisch onderzoek uitgevoerd door HomeExchange in samenwerking met Goodwill management onder 2.545 Franse HomeExchange-leden.